north education e-learning network 2008

 ขอต้อนรับเข้าสู่สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

north education e-learning : northNFE network

ต้องการกลับ northNFE network คลิก

 

แนะนำหลักสูตรใหม่ ปี 55

   

ชุดเศรษฐกิจพอเพียง

วิถีแห่งความเพียงพอ

 

 

 

ชุดความรู้วิชาชีพครูจาก Blog

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 

 

 

ชุดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

Blog : เรียนรู้การใช้งาน Tablet PC

 

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

 

การติดตั้งเครือข่าย

 

จะนำเข้าสู่ระบบฐานการเรียนรู้เร็วๆนี้......

 

 

ชุดแนะนำทักษะอาชีพ

สีสันลายสวยด้วยกระดาษสา

 

แนะนำการทำกล้วยตากอบน้ำผึ้ง

 

การทำข้าวแตนนางเล็ด

 

silkscreen ไม่ยากอย่างที่คิด

 

กาละแมโบราณ

 

จะนำเข้าสู่ระบบฐานการเรียนรู้เร็วๆนี้......

 

 

ชุดการเรียนทางไกล

หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.ปลาย

 

จะนำเข้าสู่ระบบฐานการเรียนรู้เร็วๆนี้........

 

 

 

ชุดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การสร้าง e-book ด้วย Flip Album6

 

การสร้าง e-book ด้วย Flip Album Vista

 

การใช้โปรแกรม Authorware

 

การสร้างแบบทดสอบด้วย CourseBuilder

 

การสร้างงานกราฟิกด้วย Photoshop CS

 

การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย ProShow

 

การสร้าง website ด้วย DreamWeaver

 

จะนำเข้าสู่ระบบฐานการเรียนรู้เร็วๆนี้......

 

 

 

ชุดสาระน่ารู้ด้านการศึกษาจาก Blog

ปรัชญาคิดเป็น

 

นวัตกรรมทางการศึกษา

 

สาระน่ารู้ด้านการศึกษา

 

 

 

.

 

ชุดการจัดการศึกษาออนไลน์

เทคนิคการออกแบบ website เพื่อการศึกษา

 

เทคนิคการจัดการศึกษารูปแบบ e-learning

 

 

 

 

แนะนำหลักสูตรการศึกษาประเภทต่อเนื่อง

 

 

 

   
   

 

 

เอกสารวิชาการเผยแพร่

โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การจัดการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปีงบประมาณ 2556

รายงานการดำเนินงานโครงการ
การจัดการศึกษาออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางเลือก
ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
และสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2556

รายงานผลโครงการ
การศึกษาวิธีการจัดการศึกษาออนไลน์ที่เหมาะสม
กับสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ
ปีงบประมาณ 2556

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
counter check

พูดคุยกับเว็บมาสเตอร์

north education e-learning : northNFE network

เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนา หลังจากได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อ 4 ปีก่อน แต่เมื่อเทคโนโลยีและพัฒนาการในหลายๆด้านเปลี่ยนไป ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเทคโนโลยีเว็บ northNFE network จึงดำเนินการวางแผน ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในความรับผิดชอบทั้งหมด เพื่อให้ northNFE network มีความเข้มแข็งและสมบูรณ์มากที่สุด

สำหรับฐานการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เป็นอีกพัฒนาการในจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเว็บไซต์ที่เปลี่ยนไป โดยทำการปรับปรุง interface ให้มีความเหมาะสม ปรับปรุงระบบการเข้าถึง รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ที่นี่เป็นอีกช่องทางเลือกในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เลือกเรียนรู้ได้อย่างอิสระ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จะได้สร้างสรรบทเรียนออนไลน์มาให้ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หากท่านผู้เข้ามาเยื่อมชม มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการที่จะให้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พัฒนา สร้างบทเรียนออนไลน์ ในสาระเนื้อหาประเภทใด ขอได้โปรดกรุณาให้คำแนะนำผ่านช่องทาง Facebook ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จักขอบคุณยิ่ง
สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ ขอนำเสนอหลักสูตรใหม่ ที่ผลิตในปี 2555 นี้ ที่เปิดให้เรียนรู้ในช่องทางอัธยาศัย จำนวน 4 บทเรียน และประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาประเภทต่อเนื่อง อีก 1 หลักสูตร (ซึ่งหลักสูตรนี้ ต้องเข้าเรียนในระบบการลงทะเบียน)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


แนะนำหลักสูตรออนไลน์

ในปีงบประมาณ 2555 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT) ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาและจัดการศึกษาออนไลน์ ใน 2 โครงการ ซึ่งสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร สำหรับจัดการศึกษาเรียนรู้ใน 2 ลักษณะ คือแบบการศึกษาประเภทต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับการศึกษาออนไลน์ที่พัฒนาในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย นับตั้งแต่ ปี 2548 ได้พัฒนาหลักสูตร หลากหลายหลักสูตร ซึ่งจะได้ทะยอยพัฒนา ปรับปรุงสาระเนื้อหาให้ทันสมัยและทะยอยนำขึ้นระบบอีกครั้ง สำหรับในวันนี้ จะแนะนำหลักสูตใหม่ที่ดำเนินการในปี 2555 มี ดังนี้

วิถีแห่งพอเพียง :
เป็นบทเรียนออนไลน์ เป็นหลักสูตรเสริม ประกอบการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ กศน. (ทั้ง 3 ระดับ) ที่สนองต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยรูปลักษณะเป็น Learning Based โดยได้ดำเนินการ พัฒนาใน 2 รูปแบบ คือ (1) ลักษณะ Web Learning Based Online บนฐานการเรียนรู้เว็บไซต์ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และ (2)ลักษณะ Disc Learning Based ที่บรรจุอยู่ใน DVD ซึ่ง Learning Based ทั้งสองลักษณะนี้ได้ทำการออกแบบอยู่ในฟอร์มของเว็บ มีข้อมูลเป็นตัวอักษร ภาพประกอบ รวมทั้งวิดีทัศน์ต่างๆ
ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บทเรียน
บทที่ 1 ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 3 ทฤษฎีใหม่
บทที่ 4 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 5 ประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียง
เข้าสู่บทเรียน เพื่อเริ่มเรียนรู้.

.

ตัวอย่างภาพบางหน้าของหลักสูตร

สำหรับหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้ที่ต้องการหลักสูตร วิถีแห่งความพอเพียง ในรูป Disc Learning Based ที่บรรจุอยู่ใน DVD ขอให้ท่านแจ้งความจำนงผ่านทางแบบตอบรับออนไลน์ โดยด่วน เพราะทางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผลิตจำนวนจำกัด ลงทะเบียน
.

สีสันลายสวยด้วยกระดาษสา : เนื้อหาด้านการศึกษา ด้านอาชีพ วัฒนธรรม ......

web based learning หลักสูตร "สีสันลายสวยด้วยกระดาษสา" นี้ แต่เดิมเป็นหลักสูตรชุดวิชาการทำลวดลายและสีบนกระดาษสา ในรูปแบบของสื่อเอกสาร ที่พัฒนาโดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ) โดยชุดวิชาการทำลวดลายและสีบนกระดาษสา ประกอบด้วยเนื้อต่างๆ 5 ชุดวิชา คือ
1) ชุดวิชาการทำลวดลายและสีบนกระดาษสาโดยวิธีสเตนซิล
2) ชุดวิชาการทำลวดลายและสีบนกระดาษสาโดยวีธีซิลค์สกรีน
3) ชุดวิชาการทำลวดลายและสีบนกระดาษสาโดยวิธีเทคนิคคอลลาจและเทคนิคมาร์บลิง
4) ชุดวิชาการทำลวดลายและสีบนกระดาษสาโดยวิธีเขียนเทียนบาติก
5) ชุดวิชาการทำลวดลายและสีบนกระดาษสาโดยวิธีมัดย้อม
นำมาพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 บทเรียน
บทที่ 1 รู้จักต้นปอสา
บทที่ 2 วิธีการทำกระดาษสา
บทที่ 3 การสร้างลวดลายและสีสันบนกระดาษสา
บทที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
เข้าสู่บทเรียน เพื่อเริ่มเรียนรู้
.

ตัวอย่างภาพบางหน้าของหลักสูตร

และเนื่องจากบทเรียนชุดนี้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดทำเป็นบทเรียนรูปแบบ Disc Learning Based เพื่อสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อีกลักษณะหนึ่ง สำหรับหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้ที่ต้องการหลักสูตร สีสันลายสวยด้วยกระดาษสา ในรูป Disc Learning Based ที่บรรจุอยู่ใน CD-Rom ขอให้ท่านแจ้งความจำนงผ่านทางแบบตอบรับออนไลน์ โดยด่วน เพราะทางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผลิตจำนวนจำกัด ลงทะเบียน

เรียนรู้การใช้งาน Tablet PC :
เป็นสาระการเรียนรู้ออนไลน์ อีกเรื่องหนึ่งที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอ เรื่องราวของเทคโนโลยี Tablet PC ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งจะได้ ทำการ update สาระที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเรื่องนี้ได้จัดทำอยู่ในรูปปของ Blog มีเนื้อหา 5 ตอน คือ
1. เริ่มต้นรู้จัก Tablet PC
2. ลักษณะภายนอกทั่วไปของ Tablet PC
3. ลักษณะ ขนาด มิติของ Tablet PC
4. องค์ประกอบของ Tablet PC
5. Tablet PC กับการจัดการศึกษา
เข้าสู่บทเรียน เพื่อเริ่มเรียนรู้.
.


แนะนำหลักสูตรการศึกษาประเภทต่อเนื่อง

สำหรับในปีงบประมาณ 2555 งาน ICT (โดยอาจารย์นัชรี อุ่มบางตลาด) ได้พัฒนาหลักสูตรความรู้เบื้องต้น เรื่อง อาเซียนศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจ สำหรับครูผู้สอน นักศึกษา กศน. และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ท่านสามารถเข้าไปเป็นสมาชิก และลงทะเบียน เรียนที่ www.northnfe.net/etrain (etraining site 2)


แนะนำสาระการเรียนรู้จาก Blogger ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

north education e-learning : northNFE network

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือได้ดำเนินการเพื่อให้เป็น อีกช่องทางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปของบทความทางการศึกษาผ่าน Blog : http://northnfe.blogspot.com/ ประกอบด้วยสาระน่ารู้ขนาดสั้นหลากหลายเรื่องราว ...ตัวอย่างส่วนหนึ่งของบทความที่น่าสนใจ

อีกองค์ประกอบของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ช่วงเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมานี้ สถานศึกษา นักการศึกษา ต่างระดมแนวคิดหาแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ได้มีการพัฒนา หาทางปรับปรุง เกี่ยวกับระบบ กระบวนการ รูปแบบการเรียนการสอน ด้วยการค้นหา พัฒนา วิธีการ แนวคิด ประยุกต์ด้วยการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาปัจจุบันจะพบว่า... Read More

การละเมิดลิขสิทธิในสถานศึกษา
*ส่วนหนึ่งจาก หลักสูตร “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับครู” โดย สุวัฒน์ ธรรมสุนทร สถานศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันแม้ว่าจะเริ่มให้ความสนใจ ต่อปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์กันอย่างจริงจัง แต่จากสภาพความเป็นจริง พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา...Read More

เด็กเล็กทำงานเล็ก เด็กโตทำงานโต
“การศึกษาคือกระบวนการที่ทำให้คนและสังคมเจริญงอกงาม ยิ่งเรียนยิ่งขยัน ยิ่งเรียนยิ่งอดทน ยิ่งเรียนยิ่งซื่อสัตย์ ยิ่งเรียนยิ่งมีความกตัญญู ยิ่งเรียนยิ่งรักปู่ย่าตายาย ดูแลปู่ย่าตายาย ไปไหนก็ดูแลซึ่งกันและกัน บ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุข” เนื้อหาในส่วนนี้ได้รวบรวมสาระ แนวคิด บทความของท่าน ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ที่เป็นผู้ให้นิยาม คำว่า คิดเป็น"กระบวนการคิดเพื่อตัดสินใจ"... Read More


แนะนำสาระการเรียนรู้มาตรฐานวิชาชีพครู จาก Blogger ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

north education e-learning : northNFE network

สถาบัน กศน.ภาคเหนือได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงดำเนินการจัดทำสาระการเรียนรู้ มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โดยตั้งเป้าในการพัฒนาให้ครบทั้ง 9 มาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู "นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา" ได้ดำเนินการเสร็จ รวมถึงได้ใช้เป็นฐานหลักในการสอนนักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตร ป.บัณฑิต เพื่อให้เป็น อีกช่องทางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปของ Blog : http://teacher80std.blogspot.com ประกอบด้วยสาระเนื้อหาจำนวน 12 บทเรียน หากท่านสนใจสามารถติดตามได้จาก links ...ตัวอย่างส่วนหนึ่งของบทเรียนที่น่าสนใจ

การศึกษาทางไกล
ในการจัดการศึกษาพื้นฐานทั่วไป ก็คือการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่เป็นห้องเรียน ของโรงเรียน หรือสถานศึกษาต่างๆ แต่สภาพการจัดการศึกษาในบางพื้นที่ ไม่สามารถที่จะจัดตั้งสถานศึกษากระจายไปทั่วทุกพื้นที่ได้ ทำให้มีผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาเกิดขึ้น หน่วยงานทางการศึกษาหน่วยหนึ่ง(กศน.) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ...Read More

การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้นวัตกรรม : ปัญหาจากครูผู้สอนและผู้เรียน
สาระสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ ก็คือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ พร้อมคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ มีความหลากหลาย ....Read More

บทบาทของสื่อการเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีความมุ่งหมายที่จะให้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ประชากรชาวไทย มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงถือว่า ผู้เรียนสำคัญที่สุด โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองได้ ......Read More

ขั้นตอนการออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นั้น มีหลากหลายรูปแบบหรือวิธีการ ซึ่งในแต่ละรูปแบบหรือวิธีการก็มีขั้นตอนที่อาจจะคล้ายกัน หรือแตกต่างกันในบางส่วน แต่ในภาพรวมนั้นไม่ได้หนีไปจากกันมานัก เราลองมาศึกษาขั้นตอนการออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบตัวอย่างต่อไปนี้กัน ซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 6 ขั้นตอน ..... Read More

กรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้
กรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หรือ แผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa diagram) ซึ่งแผนผังก้างปลาเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause)จีงมีผู้เรียกแผนผังกางปลานี้ว่า.....Read More


แนะนำสาระน่ารู้ จาก mediathailand : mzone netwok

north education e-learning : northNFE network

เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ webmaster ในฐานะผู้ดูแลระบบและพัฒนาฐานการเรียนรู้ ได้พัฒนา Blog ความรู้ส่วนบุคคล ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลากหลายแขนงมาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่ง Blog นี้ จะมีสาระเรื่องราวด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงความรู้ด้านการจัดการศึกษา ซึ่ง เห็นว่าเป็น Blog ที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก จึงได้นำมาเชื่อมโยงให้เป็นอีกช่องทางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่: http://mediathailand.blogspot.com (โดยที่นี่จะมี Blog ที่ผูกติดเป็น network เดียวกันอีก 2 Blog) หากท่านสนใจสามารถติดตามได้จาก links ...
ตัวอย่างส่วนหนึ่งของบทเรียนที่น่าสนใจ

SSD เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูลอนาคต
SSD (Solid State Drive)เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการประยุกต์ใช้ Flash Memory มาทำเป็น Harddisk ประโยชน์ที่ได้รับที่เห็นกันอยู่ ก็จะพบว่า ความไวในการ เข้าถึงข้อมูลจะทำได้ไวกว่า Harddisk ที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาดซึ่งเป็น Harddisk แบบที่ใช้จานแม่เหล็ก ที่เวลาเข้าถึงข้อมูลจะต้องให้ Harddisk หมุนไปแล้วจึงหาสืบค้นข้อมูลที่ถูกเก็บใน harddisk ได้ โดยวิธีนี้ทำให้ เกิดความร้อนขึ้น ในตัวของ Harddisk... Readmore...

Android คืออะไร
Android คือระบบปฏิบัติการเหมือน Windows หรือ Linux หรือ iOS แต่ Android เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System) หนึ่ง ทำงานบนลินุกซ์ เคอร์เนล(Linux Kernel) จุดเริ่มต้นการพัฒนาโดย บริษัท แอนดรอยด์ (Android Inc.) ต่อมา บริษัทนี้ถูกซื้อโดย Google เจ้าพ่อแห่งวงการ Search Engine และนำระบบปฏิบัติการนี้ ไปพัฒนาต่อ จุดประสงค์หลักของระบบปฏิบัติการนี้ สำหรับใช้งานบน Mobile Device โดยเฉพาะ... Readmore...

แนวทางการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่(Notebook)
เรามาทำความเข้าใจถึงประเภทหลักๆของ Notebook ที่มีขายและใช้กันในปัจจุบันนี้ ซึ่งตัว Notebook ตั้งแต่ถูกสร้างให้เป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ที่มีขนาดและน้ำหนักเริ่มแรก เฉียดๆ 4 กิโลกรัม ต่อมาก็พัฒนาให้เบาลง จนสามารถใช้คำว่าเคลื่อนที่และพกพาได้ เหลือน้ำหนักต่ำสุดประมาณไม่เกิน 1 กิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สามารถแบ่งเป็น...Readmore...

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8
ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8 มาถึงตรงนี้ ถือว่าท่านมีแผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8 แล้ว เรามาดูวิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8 กัน ซึ่งที่จริงแล้ว จะคล้ายกับ การติดตั้ง Windows 7 (สำหรับผู้ที่เคยติดตั้ง Windows 7 ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย)1. Boot เครื่องผ่านแผ่นอัตโนมัติ เมื่อทำการ load พร้อมสำเนาไฟล์ระบบเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะเริ่มดำเนินการติดตั้งต่อด้วยภาพสัญญลักษณ์ปลา...Readmore...

การเขียน X-bar ใน Word
ปัญหาหนึ่งที่พบในการทำเอกสารสรุปโครงการก็คือ การเขียน x-bar ในโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งจากการค้นหาวิธีการจาก Google ก็มีหลายวิธีการที่นำมาเสนอ ผิดบ้าง ถูกบ้าง ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ซึ่งนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างนึงว่า อย่าเชื่อถือข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมากนัก ต้องตรวจสอบ และพิสูจน์ในหลายๆทางด้วย มาเข้าในเรื่อง x-bar กัน เรามีวิธีการสร้าง...Readmore...

Windows 7 อ่านฟอนต์ไทยบางโปรแกรมไม่ออก
ท่านผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7 อาจประสบปัญหาที่โปรแกรมหลายโปรแกรม ไม่สามารถอ่านฟอนต์ไทยได้ ซึ่งจะมีลักษณะการแสดงผล ดังรูป โดยแท้จริงแล้ว ไม่ได้เกิดปัญหาที่ Windows 7 แต่เกิดจากการตั้งค่าในการอ่านฟอนต์ในแต่ละประเทศ ซึ่งในค่าเบื้องต้นจะตั้งค่าที่ฟอนต์ภาษาอังกฤษ จึงทำให้ การอ่านฟอนต์ไทย มีสภาพดังรูปบน เรามาศึกษาวิธีตั้งค่าระบบ เพื่อแก้ไขให้อ่านฟอนต์ไทยได้...Readmore...

mediathailand : How To

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง ศธ

สนง.ปลัดกระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สนง.การอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สนง.การอุดมศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สภาการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงาน กศน.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สกสค.

กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
 
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Untitled Document
     
north education e-learning : northNFE network

หมายเลข IP ของท่าน 54.166.216.223

hitcounter

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมการศึกษาๆของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ทาง social network

www.facebook.com/northnfe

https://twitter.com/northnfenetwork

Facebook twitter YouTube

สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

northNFE : n.e.e.n. The New Way of Online Education
northNFE network Copyright 2004-2012© Last updated August, 2012


. Facebook twitter YouTube